رییس زراعت ولایت بامیان به اتهام فساد اداری بازداشت شد

رییس زراعت، مالداری و آبیاری ولایت بامیان به اتهام اختلاس و فساد اداری  بازداشت گردید.

مقام های محلی این ولایت می گویند: انجنیر محمد طاهر عطایی از سوی منسوبان ریاست امنیت ملی بازداشت گردیده و در حال حاضر تحت نظارت قرار دارد.

به گفته ی محمد طاهر زهیر والی ولایت بامیان، رییس این اداره  به ظن اختلاس و فساد اداری بازداشت  شده و دوسیه اش نیز به هدف رسیدگی به سارنوالی این ولایت ارسال گردیده است.

وی می افزاید:"جزییات این موضوع را نهادهای عدلی وقضایی پس از پایان تحقیقات شان با رسانه ها شریک خواهند ساخت"

.با این حال، یک مسوول دولتی در این ولایت که نمی خواهد نام اش در خبر گرفته شود، به رسانه ها می گفته است که :"محمد طاهر عطایی، رییس زراعت بامیان متهم به فساد گسترده مالی است و به همین دلیل ساعت یک ونیم پس از چاشت دیروز  از سوی منسوبان ریاست امنیت ملی  بازداشت شد".

محمد طاهر عطایی،از 15 سال به اینسو  مسوولیت این اداره را برعهده دارد و پنج سال پیش نیز به اتهام فساد اداری بازداشت گردیده بود؛ اما پس از دو ماه حبس رها و دوباره به کار اش در ریاست زراعت، مالداری و ابیاری ولایت بامیان ادامه داد.

این در حالیست که پیش از این محمد رضا ادا، رییس معارف  و سلطان علی مدیر معارف ولسوالی شیبر این ولایت نیز  به اتهام فساد گسترده مالی بازداشت گردیده بودند  که در حال حاضر زندانی اند.

 

JoomShaper