برای افغانستان هند بهترین و پاکستان بدترین کشور است

 براساس نظر سنجی تازه که از سوی بورد مدیره نشراتی امریکا یا BBG و نهاد تحقیقاتی گلوپ انجام شده نشان می دهد که هشتاد در صد شهروندان افغانستان هند را بهتر از پاکستان برای افغانستان می دانند.

گفتگو کنندگان در این نظر سنجی گفته اند که کشور پاکستان بدتر از گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) برای افغانستان است.
این نظر سنجی که در ۳۴ ولایت افغانستان انجام شده است شهروندان کشور در مورد ده کشور و سازمان ها ابراز نظر کرده اند.
آنان گفته اند که قدرت‌ های منطقه یی در مقایسه با قدرت‌ های غربی بهتر است.
در نظر سنجی آمده است که هند با داشتن ۶۲ درصد شرکت کنند‌گان نظر مثبت به عنوان مطلوبترین کشور در ردیف نخست و پاکستان در پاین ترین جایگاه قرار گرفته است.
تنها ۳.۷ در صد گفتگو کننده گان پاکستان را کشور مطلوب برای افغانستان عنوان کرده اند که از این نظر پاکستان بدترین کشور نزد افغان ها عنوان شده است.
شهروندان کشور همچنان بعد از پاکستان گروه های داعش و طالبان را به ردیف بدترین سازمان ها برای افغانستان گفته اند.
مردم افغانستان به گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) حدود ۵.۸ درصد نظر مثبت داده اند که از این لحاظ داعش بهتر از پاکستان خوانده شده است.
کسانی که این مصاحبه را انجام داده گفته اند که اکثریت افغان ها پاکستان را بعنوان منبع تمامی مشکلات در افغانستان خوانده و گفته اند که تا پاکستان از سیاست های غلط در کشور دست بردار نشود مشکلات تمام نخواهد شد.
یازده در صد از مردم افغانستان گفته اند که طالبان بهتر و مطلوب تر از پاکستان و داعش هستند.
پیش از این اما در نظر سنجی اخیر بین المللی که در افغانستان انجام شده بود ۵۲.۴ در صد از شهروندان کشور گفته بودند که مذاکرات با طالبان کار خوب است.
شهروندان کشور گفته اند که هند تا هنوز از حکومت مرکزی افغانستان و پاکستان اما از شورشیان در کشور حمایت کرده اند.
دیدگاه مثبت نسبت به امریکا
در این نظر سنجی همچنان آمده است که بیشتر از ۳۴ درصد گفتگو کنندگان امریکا را به عنوان یک کشور مطلوب می دانند.
گفته می شود که ۴۶ درصد از گفتگو کنندگان با سطح تعلیم بالاتر از صنف ۱۲ نظر مثبت در قبال امریکا داشته اند در حالیکه ۲۸ درصد شرکت کنندگان سطح تعلیم آنان پاین تراز صنف ۱۲ دیدگاه مثبت نسبت به ایالات متحده داشته اند.
گلوپ که این نظر سنجی را مشترک انچام داده، یک شرکت تحقیقاتی مستقر در امریکا است که مشاوریت ستراتیژیک، تحلیل و ارزیابی و نظرسنجی های عامه را در داخل و بیرون از ایالات متحدۀ امریکا انجام می دهد.

منبع: بخدی

JoomShaper