خانه عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران سابق جهادی افغانستان قبل از ظهر امروز در ولسوالی پغمان مورد حملات راکتی قرار گرفت

خانه عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران سابق جهادی افغانستان قبل از ظهر امروز در ولسوالی پغمان مورد حملات راکتی قرار گرفت

افراد نزدیک به این رهبر سابق جهادی می گویند، در اثر اصابت این راکت ها به آقای سیاف و خانواده اش آسیب نرسیده است

حوالی ساعت 11:30 قبل از ظهر در پغمان در منزل مسکونی استاد سیاف دو فیر مرمی بیم یک اصابت کرده است

این چندمین بار است که تروریستان بالای منزل استاد سیاف حملاتی را انجام می دهند. در این حمله به کسی آسیب نرسیده اس

استاد سیاف یکی از رهبران جهادی پیشین است که چندین بار حملات مخالفان مسلح را تقبیح کرده و آنرا خلاف شریعت خوانده است

.تا هنوز مسوولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است

JoomShaper