ولايت فاریاب طي عمليات تصفويي نيرو هاي امنيتي و نيروهاي مردمي ضد طالب و داعش از وجود مخالفان پاكسازي شده است

ولسوالي هاي كوهستانات و لولاش ولايت فاریاب طي عمليات تصفويي نيرو هاي امنيتي و نيروهاي مردمي ضد طالب و داعش از وجود مخالفان پاكسازي شده است . در همين حال روز گذشته طي عمليات نيروهاي امنيتي و نيرو هاي مردمي، منطقه قره تپه كلان و قره تپه خورد به شمول منطقه ايلتاش كه از مناطق بسيار مهم استراتيژيك ولايت فارياب به حساب مي آید از وجود مخالفان پاكسازي شده و يك قوماندان مهم طالبان كشته و برادر حبيب الله والي نام نهاد پيشين طالبان نيز دستگير شده است . حضور الحاج ستر جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول مقام رياست جمهوري در فارياب روز به روز بستر نا امني را از ولايت فارياب برچيده و برخي نقاط نا امن اين ولايت نيز تحت كنترول نيرو هاي امنيتي قرار گرفته است . حال در نتيجه عمليات تصفويي نيرو هاي امنيتي و نيرو هاي مردمي ضد طالب و داعش ولسوالي هاي كوهستانات و لولاش ولايت فارياب از وجود مخالفان پاكسازي شده است و تمامي نقاط ان تحت كنترول نيرو هاي امنيتي افغان قرار گرفته است . اين عمليات كه در هماهنگي با نيرو هاي مردمي، اعم از پوليس ملي، اردوي ملي ، نيرو هاي وي‍ژه كماندو و امنيت ملي صورت گرفته، دستاورد هاي خوبي را در قبال دشته است . همزمان با اين ،روز گذشته طي عمليات هاي تصفوي نيرو هاي بيدار و قهرمان امنيتي كه در حمايت و مشاركت بي دريغ نيرو هاي مردمي تحت نظر الحاج ستر جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول مقام رياست جمهوري كشور در مربوطات ولايت فارياب جريان دارد ،سيد حيات الله برادر سيد حبيب الله والي نام نهاد پيشين طالبان با سه ميل اسلحه دستگير و يكي از قوماندانان مهم طالبان كشته شده است . الحاج ستر جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول مقام رياست جمهوري در ديدار با سيد حيات الله برادر حبيب الله والي پشين نام نهاد طالبان كه به اسارت نيرو هاي امنيتي در آمده است، به وي تاكيد به عمل آورده است تا خودش را از زبوني و اسارت ذهني طالبان مزدور نجات داده حقايق مربوط به چگونگي جنگ و فعاليت هاي خصمانه دشمن را به نيرو هاي امنيتي صادقانه توضيح دهد . اين در حالي است كه نيرو هاي امنيتي افغان با همكاري نيرو هاي مردمي در ولايت فارياب در طول يك هفته اخير بسيار از مناطق اين ولايت را از وجود مخالفان مسلح پاكسازي كرده و ولسوالي هاي كه زير تهديد نا امني قرار داشته طي عمليات هاي تصفويي تحت كنترول خود در آورده اند . قابل ياد آوري است كه سالحاج ستر جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول مقام رياست جمهوري كه اكنون در ولسوالي قيصار ولايت فارياب جهت تامين امنيت و پاكسازي مناطق نا امن اين ولايت حضور دارد، تلاش ها را به منظور تامين امنيت در اين مناطق انجام داده است و نتايج خوبي نيز به دست آمده است .

JoomShaper