وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید که جهت کاهش کسر بودجه تلاش های جدی خواهد کرد

وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید که جهت کاهش کسر بودجه تلاش های جدی خواهد کرد.
همایون رسا امروز هنگام ارایه برنامه صد روز نخست این وزارت گفت که این پلان شامل بخش های سرمایه گذاری، تجارت و صنعت، ظرفیت سازی و انکشافات صادارات می باشد.
به گفته آقای رسا بخاطر عملی ساختن این برنامه اصلاحات لازم را در قوانین مربوط وارد خواهند کرد.
ارایه برنامه صد روز نخست اعضای کابینه حکومت وحدت ملی دیروز آغاز شد و وزیر حج و اوقاف برنامه کاری صد روزه اش را تشریح کرد.
رییس جمهور اشرف غنی گفته است که وزیران مکلف اند تا در صد روز نخست کار شان تغییرات اساسی را به میان آورند.

JoomShaper