۶۰۰ نفری که از امارات متحده عرب اخراج شده اند تجار نه بل کارگران عادی و غیر قانونی هستند

۶۰۰ نفری که از امارات متحده عرب اخراج شده اند تجار نه بل کارگران عادی و غیر قانونی هستند. قبلا گزارش هایی بنشر رسیده بود که گویا ۶۰۰ تاجر هزاره را امارات متحده عرب مهلت دو هفته یی برای خروج ازین کشور داده است اما شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه این ادعا را رد میکند و میگویید اینها تاجران نه بل کارگران عادی و غیر قانونی بودند.

JoomShaper