حدود شصت شرکت ساختمانی و لوژیستیکی ادعا میکنند که شرکت های امریکا و ترکی، حدود صد میلیون دالر از آنها قرضدار استند

حدود شصت شرکت ساختمانی و لوژیستیکی ادعا میکنند که شرکت های امریکا و ترکی، حدود صد میلیون دالر از آنها قرضدار استند.

شماری از اعضای این شرکت های افغانی دیروز در کابل به خبرنگاران گفتند که تقریباً یک و نیم سال از این قرضه گذشته و آنها به مسوولان شرکت های خارجی هشدار هم داده اند، اما مشکل شان تا حالا حل نشده است.

گفته میشود که شرکت های افغانی پارسال شکایت های خود را به اتاق تجارت و صنایع افغانستان سپرده بودند.

اعضای شرکت های افغانی هشدار داده اند که اگر حکومت افغانستان مشکل آنها را حل نکند، به اعتراض های گسترده اقدام خواهند کرد.

JoomShaper