هواپیماهای بزرگ مسافربری پس از استهلاک چه میشوند؟ مطلب ویژه

قبرستان هواپیماها

هواپیماهای بزرگ مسافربری پس از استهلاک چه میشوند؟
درین تصاویر ببینید، هواپیماهای بزرگ مسافری شرکتهای مختلف هوانوردی جهان، پس از استهلاک، پرزه های کارآمد آنها برداشته و خود هواپیماها هم قراضه میشوند و درین دشت بزرگ در فرودگاه لوژستیک کالیفرنیای جنوبی قطار میشوند.
درین میان هواپیماهای اضافی شرکتهای هوانوردی جهان، هواپیماهای منقضی شده و هواپیماهای فرسوده، در هوای خشک و گرم صحرای موجاوی نگهداری میشوند. درین میان هواپیماهای که شرکتهای هوانوردی آنها را اضافه پنداشته اند، نگهداری میشوند تا در آینده از آنها کار گرفته شوند و یا هم به سایر شرکتهای هوانوردی جهان فروخته شوند.
پنجره های این هواپیماها مسدود و تیل و روغنیات آنها نیز خشک میشوند تا برای مدت طولانی تری محفوظ نگهداشته شوند، اما ماشین آنها که پرارزشترین بخش این هواپیماها میباشد، از آنها جدا میشوند.
درین قبرستان هواپیماها، حدود 50 فروند هواپیماهای بزرگ 747-400 که عمر اوسط آنها حدود 20 سال هست، نیز نگهداری میشوند.

 

 

JoomShaper