پرورش گاه قسمت اول

برنامه دنیای جوانان برنامه ایست جوان محور،به جوانان و آنچه که در زندگی شان رخ میدهد می پردازد. از مسله تحصیل تا عشق و تفریح ... در دنیای جوانان ما اصولآ به پیشرفت ها و نکات مثبت زندگی جوانان می پردازیم،گاهی هم سراغ چهره هایی جوانی می رویم که برای شما نماد پیروزی و انرژی هستند و پای صحبتهای شان می نشینیم. دیدن این برنامه را چهارشنبه شب ها ساعت هفت و نیم شب از دست ندهید.

JoomShaper