پیام الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم بمناسبت نهم حوت روزی نیروها امنیتی و دفاعی کشور

نیروهای دلیر دفاعی و امنیتی کشور عزیزم افغانستان

مسرورم که روزنهم حوت در تقویم کشور ما بخاطر ارج گزاری و قدردانی از مبارزات شما دلیر مردان، به نام روز نیروهای دفاع ملی و امنیتی نام گذاری شده است.

به این مناسبت به شما منسوبین دلیر، فدا کار و با شهامت نیرو های دفاع ملی و امنیتی کشور از صمیم قلب این روز را مبارک می گویم. امیدوارم که در تمام جبهات و سنگر های دفاع از سرزمین دوست داشتنی ما، رزم و دفاع تان در برابر دشمنان مردم و کشور عزیز ما پیروز باشد و برای هریک تان آرزوی سلامتی و سعادت همیشه گی دارم.

اجازه بدهید به روان همه شهدای نیرو های دفاع ملی و امنیتی دلیر کشور که در این سالها در راه حراست و دفاع از کشور عزیزمان در برابر تروریزم و دهشت افگنی، جان های عزیز شان را به مادر وطن هدیه کرده اند، درود بفرستم. بهشت برین جای شان باد!

خواهران و برادران رزمنده و قهرمان!

شما در شرایط بسیار حساس و پر مخاطره ای علمبردار دفاع از آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور عزیز تان گردیده اید. این شرایط محصول دست درازی های تروریست های بین المللی و منطقوی و مداخله بیگانه گان در کشور عزیز ما می باشد.

شما با شجاعت و قهرمانی بی مانندی از ارزش های مادی و معنوی سرزمین تان دفاع می کنید و در میدان های نبرد، عرق و خون میریزید تا مردم تان در شهر ها و روستا های سرزمین ما زنده گی آرام داشته باشند و به امور آبادی و عمران وطن بپردازند.

 دفاع و مبارزه تان در برابر لشکر های مزدور طالب، داعش و تروریستهایی که از کشور های دیگر کمر به ویرانی سرزمین ما بسته اند، داعیه برحقی است که همه مردم بلا کشیده و دردمند ما قدر آن را میدانند.

قربانی های شما در میدان های نبرد بر علیه دشمنان زبون وطن تان درج اوراق زرین تاریخ سرزمین مادری ما خواهد ماند و آینده گان ما به نام نامی هریک تان افتخار خواهند کرد.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان با قدردانی از این تلاش های خسته گی ناپذیر شما، مکلفیت و وظیفه دارد تا از شما در هرگونه شرایطی حمایت کند.

رسیده گی به خانواده های شهدای نیرو های دفاع ملی و امنیتی کشور، توجه و حمایت از زخمی ها و معلولین شما در سرخط برنامه هایی خواهد بود که دولت و مسئولان نیرو های دفاعی و امنیتی کشور در پیشرو دارند.

 

امروز هر چند با درنظرداشت وضعیت اقتصادی کشور و ادامه جنگ در وطن، به این دسته از منسوبین شما پرداخت درستی شده نمی تواند ولی من باور دارم که در این خصوص برنامه های جدی و مفیدی روی دست گرفته شده است که در آینده تحقق خواهد یافت.

 

منسوبین دلیر نیرو های دفاع ملی و امنیتی!

 

مبارزه و رزم هریک تان برای امروز و فردا های کشور سازنده و تعین کننده است. بیاد داشته باشید که برادران وخواهران تان در سراسر افغانستان ضمن این که به سنگرداری تان نیازمند هستند، این مبارزه را پاس میدارند و از آن حمایت و پشتیبانی می کنند.

 

 سنگر های تان را با دلاوری و مردانگی حفظ کنید و با قاطعیت ایستاده گی و پایمردی تان را در برابر دشمنان وطن تان مداومت بخشید. شما در سنگر حق و عدالت در برابر مزدوران بیگانه مبارزه می کنید و این مبارزه پیروز خواهد شد.

 

یک بار دیگر مراتب تبریکات خودم را به مناسبت روز نهم حوت _روز نیرو های دفاع ملی و امنیتی کشور به هریک از شما دلیرمردان و خواهران رزمنده در سراسر کشور پیشکش نموده برای هریک تان آرزوی موفقیت می کنم.

 

سلام به ارواح آزاده و شادمان همه آنانی که در راه حراست و دفاع از سرزمین دوست داشتنی ما جان های عزیز شان را قربان کرده اند.

 

 یاد و خاطره شهدا گرامی باد!

 

زنده باد نیرو های دفاعی و امنیتی دلیر کشور عزیز ما

 

زنده و پاینده باد افغانستان!

 

JoomShaper