کار مقدماتی سروی و دیزاین پروژه پایپ لاین گاز تاپی در ارگ ریاست جمهوری با یک شرکت آلمانی امضا شد.

قرار است این شرکت، کارهای مقدماتی دیزاین و بررسی مسیر پایپ لاین گاز تاپی در افغانستان را ظرف یک سال تکمیل کند و پس از آن کار ساخت اساسی انتقال لوله گاز تاپی آغاز و پس از سه سال تکمیل گردد.

سرپرست وزارت معادن می گوید که افغانستان از این پروژه سالانه چهارصد میلیون دالر عاید بدست خواهد آورد.

تاپی که پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان است، امروز قرارداد آغاز کار مقدماتی اش با شرکت "آی ال اف" آلمانی در ارگ ریاست جمهوری امضاء شد.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم می گوید که پروژه تاپی به ارزش ۴,۷ میلیون دالر امریکایی طی دو مرحله تکمیل خواهد شد که برای افغانستان و منطقه از نگاه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت فراوان برخوردار می باشد.

به گفته او، مرحله نخست پروژه پایب لاین گاز تاپی، تنظیم امنیت پروژه، موافقتنامه ها، طرح و دیزاین، مطالعات محیط زیستی و اجتماعی، ماین پاکی، سروی جزییات مسیر پایپ لاین گاز و استملاک زمین که در مدت یک سال تکمیل میگردد.

او افزود که مرحله دوم پروژۀ تاپی که سه سال را دربر خواهد گرفت، تطبیق اساسی و عملی این پروژه می باشد.

قرار است کارهای مقدماتی سروی و دیزاین این پروژه در مدت یک سال تکمیل شده و پس از آن کارساخت اساسی آن آغاز و پس از سه سال تکمیل شود.

در همین حال رییس شرکت گاز تاپی می گوید که پروژه تاپی علاوه بر منافع اقتصادی، از نظر بهبود زیرساخت های اجتماعی، بهبود مسیرهای ترانسپورتی و ایجاد شغل برای هزاران تن در مسیر این لوله انتقال گاز از اهمیت بالایی برخوردار است.

رییس شرکت گاز تاپی از افغانستان و کشورهای منطقه می خواهند تا برای عملی شدن این پروژه تلاش کنند.

ترجمه" عملی شدن این پروژه بزرگ، برعلاوه منافع واضح اقتصادی، به کشور های شامل این پروژه برای بهبود وضعیت اجتماعی و انسانی مانند ایجاد شغل برای هزارها تن، انکشاف ترانسپورت و بهبود زیرساخت های اجتماعی کمک می کند.

پایپ لاین گاز تاپی که ۱۷۳۵ کیلومتر طول دارد، ظرفیت انتقال ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز را در یک سال دارا می باشد که از ترکمنستان آغاز گردیده و از مسیر هرات، فراه، هلمند، نیمروز و سپین بولدک به پاکستان و هند امتداد میابد.

به گفته مقام های، وزارت معادن از طریق ترانزیت پروژخ پایپ لاین گاز تاپی، سالانه ۴۰۰ میلیون دالر افغانستان عاید خواهد کرد.

JoomShaper