حزب حرکت انقلاب اسلامی مسابقه سیرت نبوی را به منظور دوری از تعصبات قومی و مذهبی در شهر کابل برگزارنمود

حزب حرکت انقلاب اسلامی به منظور تقویت صلح و دوری از تعصبات قومی و مذهبی در کشور مسابقه ی بزرگ سیرت پیامبر گرامی اسلام را برگزار نمود.

عبدالحکیم منیب، رییس حرکت انقلاب اسلامی، ایجاد چنین مسابقات را در بلند بردن آگاهی جوانان نسبت به صفات و رفتار پیامبر اسلام و عیار ساختن با آن مهم می داند. وی می گوید که هزاران تن از جوانان در این مسابقه اشتراک کرده و با مطالعه ی کتاب آشنایی بیشتری را در پیوند به صفات و اخلاق محمدی یافته اند.

در همین حال، شورای علما ایجاد چنین مسابقات را در کاهش میزان تعصبات و تقویت صلح در کشور مهم می دانند.

حزب حرکت انقلاب اسلامی با همکاری شورای علما به منظور بلند بردن آگاهی جوانان از آموزه های دینی و اخلاق و صفات پیامبر گرامی اسلام، مسابقه ی بزرگ کتابخوانی را زیر نام مسابقه سیرت پیامبر گرامی اسلام برگزار نمود. برگزاری چنین مسابقات در بلند بردن سطح آگاهی جوانان از آموزه های و برداشت های درست از دین مهم دانسته می شود. ظاهرن چندین هزار تن در این مسابقه اشتراک کرده اند که  از این میان، شصد تن آنان خانم ها می باشند.

شماری از علما هم برای کاهش تصبات در کشور و تقویت صلح، ایجاد چنین مسابقات را میان جوانان یک نیاز جدی می دانند. با آگاهی جوانان از آموزه های دینی و الگو گیری رفتاری آنان از اخلاق و صفات پیامبر، مسیر حرکت جامعه هم صلح آمیز پنداشته می شود.

این درحالیست که برای برندگان مقام اول و دوم مسابقه، سفر حج و عمره در نظر گرفته شده و همین طور برای صد تن از برندگان بورسیه در دانشگاه های و مراکز تحصیلات عالی داده خواهد شد. با این حال، حزب حرکت انقلاب اسلامی تاکید بر برگزاری بیشتر مسابقات کتابخوانی در نقاط مختلف کشور دارند. ظاهرن، برنامه بعدی این حزب برای برگزاری مسابقات، ولایات مشرقی در نظر است. 

JoomShaper