طالبان در قندوز از مردم پول مصرف برق دولتی را می‌گیرند

طالبان به باشندگان  ولایت قندوز گفته اند که پول مصرف برق شان را به آنها تحویل دهند.

حمیدالله حمید رییس شرکت برشنا در ولایت قندوز گفته است که طالبان در بعضی از ولسوالی‌های این ولایت به مردم ابلاغ کرده اند که پول مصرف برق شان را به آنها تحویل دهند.

اما باشندگان محل می‌گویند که طالبان به آنها این دستور را از بلندگوهای مساجد داده اند اما تاکنون عملن پولی از این بابت نگرفته اند.

این در حالی است که رییس برشنا در ولایت قندوز گفته است به علت ناامنی بیل مصرف برق از دوماه تاکنون به مناطق ناامن و تحت کنترول طالبان ارسال نشده است.

در شماری از ولسوالی‌های ولایت قندوز و مناطق دور افتاده‌یی آن طالبان فعالیت دارند.

به گفته باشندگان این ولایت، طالبان پیش از این به نام‌های عشر و زکات از آنها پول می‌گرفتند و حالا اعلام کرده اند که هزینه مصرف برق را نیز به آنها بدهند.

شرکت برشنا برای جمع آوری مصرف برق در مناطق ناامن و تحت حاکمیت طالبان با مشکلات جدی رو بروست و افزون بر آن زور مندان و بعضی از مقام‌های دولتی نیز پول مصرف برق شان را نمی‌پردازند.

JoomShaper