داعش در شرق کشور ده ها خانه را به آتش کشیده است

گروه داعش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار روز گذشته خانههایی را که پیش از آن باشندهگان شان به خاطر حضور داعش محل را ترک کرده بودند، آتش زده اند.

عطاء الله خوگیانی، سخنگوی ولایت ننگرهار میگوید این حادثه در منطقۀ برسیپای ولسوالی کوت صورت گرفته و ۶۵ خانه از سوی گروه دولت اسلامی به آتش کشیده شده است.

به گفتۀ خوگیانی به دلیل این که در خانهها شهروندان حضور نداشته اند، این حادثه تلفات جانی در پی نداشته و خسارات مالی نیز کم داشته است.

گفته میشود داعش پیش از این به باشندهگان محل هشدار داده که اگر به خانههایشان دوباره برنگردند و از این گروه حمایت نکنند، خانه های شان را به آتش میکشند.

JoomShaper