قرار داد ۹ پروژه به مبلغ ۷۴۷.۹ میلیون افغانی از سوی فواید عامه به امضا رسید

محمود بلیغ وزیر فواید عامه کشور امروز در یک کنفرانس خبری، اعمار ۹ پروژه به مبلغ ۷۴۷.۹ میلیون افغانی را با شرکت های طرف قرار داد به امضا رساند.

آقای بلیغ امروز یکشنبه (۱۴ قوس) قرارداد اعمار کار ساختمان ۹ پروژه سرک و پل را در شش ولایت کشور در وزارت فواید عامه با شرکت های ساختمان سازی به امضا رساند.

وزیر فواید عامه گفت که این پروژه ها در ولایت های هرات، پکتیا، دایکندی، فاریاب، سرپل و بامیان عملی می شود که با تکمیل شدن آن، در روند زندگی مردم بهبود به وجود خواهد آمد.

او تطبیق این پروژه ها را موثر خوانده و گفت که با عملی شدن آن تغییرات در زندگی شهروندان این ۶ ولایت رونما می شود.

نوع پروژه ها

محمد بلیغ رییس فواید عامه کشورافزود که قرار است پروژه ساختمان سرک غرب انجیل ولایت هرات به طول ۲۰.۶۵۳ کیلومتر با هزینه ۲۵۵.۳۲۴.۹۰۹ افغانی ساخته شود.

او همچنان گفت که پروژه ساختمان سرک با فرش جغلی از جانی خیل الی کوتل سرخی و بیل خیل ولایت پکتیا به طول ۱۶.۲۵۸ کیلومتر با هزینه ۱۲۸.۴۵۲.۲۰۰ افغانی اعمار گردد.

وزیر فواید عامه کشور همچنان گفت که آنان در نظر دارند تا پروژه اعمار سرک از شهرستان الی کوتل قناق با فرش جغلی بخش پنجم لات اول ولایت دایکندی به به طول ۱۰ کیلومتر با هزینه ۲۰۱.۹۹۱.۵۲۵ افغانی اعمار شود.

به گفته بلیغ پروژه اعمار سرک از میمنه سر حوض الی لولاش ولایت فاریاب به درازای ۸ کیلومتر و به قیمت ۹۹.۵۵۵.۰۰۰ افغانی ساخته شود.

پنچمین پروژه ی که وزیر فواید عامه ی کشور در مورد آن صحبت کرد ساختمان پل آهن کانکریتی بالای دریای جرخرکوشک در تخت خاوان ولایت بامیان بود که آن هم به طول ۲۸ متر و قیمت ۲۰.۸۱۳.۵۵۰ افغانی بود.

محمود بلیغ وزیر فواید عامه کشور امروز در یک کنفرانس خبری، اعمار ۹ پروژه به مبلغ ۷۴۷.۹ میلیون افغانی را با شرکت های طرف قرار داد به امضا رساند. محمود بلیغ وزیر فواید عامه کشور امروز در یک کنفرانس خبری، اعمار ۹ پروژه به مبلغ ۷۴۷.۹ میلیون افغانی را با شرکت های طرف قرار داد به امضا رساند.

وزیر فواید عامه کشور همزمان تاکید کرد که آنان در نظر دارند تا پروژه ساختمان پل آهن کانکریتی قاضی کنتی در ولایت سرپل را به طول ۳۳ متر و با هزینه ۱۲.۲۸۳.۵۲۰ افغانی اعمار کنند.

گفته می شود که وزارت فواید عامه کشور همچنان پروژه ساختمان پل آهن کانکریتی پل فرشغان در ولایت سرپل را به طول ۱۸ متر با مصرف ۱۳.۲۹۴.۸۲۰ افغانی درست کنند.

بلیغ در نشست خبری امروز افزود که پروژه ساختمان پل دهن غرغری ولسوالی پنجاب در ولایت بامیان نیز به طول ۱۵ متر با قیمت ۷.۸۰۱.۰۴۳ افغانی اعمار می شود.

نوهمین پروژه ی که قرار است اعمار شود، ساختمان پل دهن تگاب برگ ولسوالی پنجاب در ولایت بامیان است که به طول ۱۵ متر و با هزینه ۸.۴۶۴.۶۳۵ افغانی می باشد.

مجموعا تمامی پروژه ها

به گفته محمود بلیغ وزیر فواید عامه کشور مجموع این پروژه ها به طول ۵۴.۹۱۱ کیلومتر سرک که در این میان ۲۰.۶۵۳ کیلومتر آن اسفالت و ۳۴.۲۵۸ کیلومتر دیگر آن جغل اندازی می شود.

آقای بلیغ افزود که مصرف تمامی سرک های این پروژه ا به ارزش ۶۸۵.۳۲۳.۶۳۴ افغانی و ۱۰۹ متر پل به قیمت مجموعی ۶۲.۶۵۷.۵۶۸ افغانی می باشد.

گفته می شود که تمامی مصرف این پروژه ها از بودجه حکومت افغانستان، کمک های بانک جهانی و کشور جاپان تامین می شود.

در پایان امضای این قرار داد ها آقای بلیغ تاکید بر اهمیت این پروژه ها در رشد اقتصادی و فراهم آوری سهولت های ترانسپورتی کرده گفت که شرکت های برنده مکلف هستند تا اعمار این سرک ها را در وقت معین و مطابق استندرد های که در شرطنانه ذکر گردیده است تکمیل کنند.

JoomShaper