رییس جمهور: مردم افغانستان دیگر تحمل جنگ های تحمیلی را ندارند

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور می گوید که مردم افغانستان دیگر تحمل جنگ های تحمیلی را ندارد و در صورت ادامه این جنگ، دولت افغانستان روی راه های بدیل غور و اقدام خواهد کرد.

ارگ ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه ای گفته است که رییس جمهورغنی دیروز با خانم لارل میلر، سرپرست نمایندگی خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان در ارگ دیدار کرد.

در این دیدار خانم لارل میلر در مورد وضعیت منطقه، روابط افغانستان و پاکستان و فعالیت های خویش به رییس جمهور کشور معلومات داد.

سپس رییس جمهور غنی در مورد جنگ های تحمیلی و سازمان یافته بیرونی بالای افغانستان صحبت کرده، گفت که جنبۀ بیرونی مدیریت جنگ در افغانستان برای همه واضح است و قابل پنهان کردن نمی باشد.

آقای غنی گفته است مردم افغانستان که قربانیان اصلی تروریزم اند، دیگر حوصله حملات تروریستی و جنگ های سازمان یافته تحمیلی را ندارند.

او تاکید کرده که: اگر این جنگ تحمیلی ادامه یابد، ما بر علاوۀ دفاع از کشور و مردم خویش، روی راه های بدیل دیگر نیز غور و اقدام خواهیم کرد.

آقای غنی خاطر نشان کرده که افغانستان در عرصه ترانزیت پیشرفت قابل ملاحظه کرده است و از انحصار یک مسیر ترانزیتی و احتیاج یک کشور رهایی یافته است.

به گفته رییس جمهور، حکومت افغانستان به تلاش های منظم خویش به منظور توسعه اقتصادی و تجارتی و همچنان گسترش همکاری های منطقوی ادامه می دهد.

این در حالی است که دولت افغانستان همواره همسایه جنوبی خود پاکستان را به تجهیر، تمویل و فرستادن تروریستان به داخل کشور و تداوم جنگ داخلی برای دست یافتن به منافع اش متهم کرده است.

رهبران شبکه های تروریستی القاعده، طالبان، حقانی و چندین گروه دیگر در پاکستان زندگی می کنند و با داشتن ده ها هزار مدرسه تروریستی زیر نام مدارس دینی در خاک این کشور، به جنگجویان شورشی در افغانستان افزوده می شود.

JoomShaper