رییس جمهور: موضوع کمین علیه معاون اول ریاست جمهوری بررسی میشود

داكتر محمد اشرف غني رييس جمهوري افغانستان در تماس امروزش با معاون اول ریاست جمهوری تاكيد داشت كه دست های دخيل در كمين علیه جان معاونش را با راه اندازي تحقيقات جدي پيداشناسایی و طبق قانون به جزا ميرساند.
سترجنرال عبدالرشيد دوستم پس از صحبتش با رئیس جمهور با مسوولان محلي ولايت جوزجان و مسولان كميسيون ايجاد شده در شبرغان ديدار كرده افزود كه تحقيقات همه جانبه یی بخاطر بررسی موضوع كمين و كم كاري مسوولان امنيتي و دفاعي در عمليات غورماچ آعاز شده است.
در اين ديدار معاون اول رياست جمهوري ضمن تشكري از آماده گي كميسيون راه اندازي راه پيمايي گفت كه داكتر محمداشرف غني رييس جمهوري افغانستان به گونه ي جدي وعده داده است كه با تشكيل يك كميسيون حقيقت ياب دست هاي دخيل در قضيه كمين علیه جان معاون اول رياست جمهوري را شناسايي كند.
معاون اول رياست جمهوري افغانستان به اشتراك كننده گان اين نشست تصريح كرد كه در ولايات شمال بخصوص جوزجان در زمينه بازسازي عرصه هاي مختلف كمبودات جدي و مهمي وجود دارند كه از چهارده سال به اينسو در برابر آنها توجهي چشمگيري صورت نگرفته است. 
معاون اول رياست جمهوري گفت كه وزيران سكتور هاي مختلف به ولايت هاي شمالي كشور بخصوص ولايت جوزجان ميايند و بخاطر عملي شدن پروژهاي مختلف و تطبيق پروژه هاي برق و آب رساني توأم با پروژهاي راه سازي اقدامات عملي را روي دست ميگيرند. 
معاون اول رياست جمهوري افغانستان به مسوولان محلي ولايت جوزجان هدايت داد تا آمدن وزيران مختلف به ولايت هاي شمال بخصوص جوزجان عمده ترین پروژه ها را تشخیص و بخاطر كار هاي عملي آن با مسوولان كابل يكجا اقدام كنند. 
ستر جنرال عبدالرشيد دوستم همچنان يك مقدار پول را بخاطر عملي كردن آبرساني از منطقه ي قره كينت به شهر شبرغان كه كار آن از فردا آغاز خواهد شد به انجنير قيوم رييس تصدي افغانستان تاديه كرد. 
اين پروژه كه طول آن بيست كيلومتر ميباشد تا سه ماه آينده به بهره برداري سپرده خواهد شد. 
در همين حال مولوي لطف الله عزيزي والي جوزجان ضمن سپاس گزاري از ستر جنرال عبدالرشيد دوستم بخاطر ارايه خدمات مختلف به مردم افغانستان تصريح كرد كه در چند سفر اخير معاون اول رياست جمهوري كشور به ولايت هاي شمالي دشمنان مردم افغانستان با شكست هاي جبران ناپذير مواجه شده اند. 
والي جوزجان همچنين گفت كه نتيجه سفرهاي اخير معاون اول رياست جمهوري افغانستان در پهلوي تامين امنيت جاني مردم، تامين امنيت پروژه هاي بزرگ تاپي و خط آهن افغانستان وآ توركمنستان بود كه كار ساخت ساز آن دو روز پيش افتتاح شد. 
در همين حال علما، زنان جوانان و مسوولان ادارات مختلف ولايت جوزجان نيز ضمن تشكري از خدمات سترجنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول ريست جمهوري به مردم كشور پيشنهادات خود را در عرصه هاي مختلف بازسازي اين ولايت ارايه كردند.

JoomShaper