معاون اول ریاست جمهوری در سوق و اداره وزارت دفاع وضعیت امنیتی را بررسی کرد

الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری امروز نیز به مخل سوق و اداره وزارت دفاع ملی رفته به گزارش مسئولان نهاد های امنیتی در مورد جبهات جنگ در ولایات نا آرام گشور گوش داده و در موراد لازم به آنها هدایت داد.
معاون اول ریاست جمهوری اوضاع در ولایات کندز، هلمند، فراه و بغلان را با دقت با مسئولان وزارت دفاع ملی بررسی نموده نقاط ضعف و قوت نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را مشخص و در راستای دفاع و تهاجم سرنوست ساز بالای دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان تاکید کرد.
معاون اول ریاست جمهوری با بررسی وضعیت در ولایت های یاد شده خاطر نشان ساخت که از همه امکانات بخاطر سرکوب دشمنان کشور بهره خواهیم برد.
وی افزود که تلاش دشمنان برای سقوط شهرهای کشور بشکست انجامیده است و ازاین رو من به مردم عزیز افغانستان اطمینان میدهم که اینگونه حوادث نباید موجب تشویش و آزار شما باشد زیرا فرزندان شما در نیرو های امنیتی، جانبازانه برای امنیت بهتر در کشور می کوشند.
معاون اول ریاست جمهوری به مردم اطمینان داد که بزودی عملیات های سراسری در کشور به راه خواهد افتید تا توانایی های دشمنان را در همه جا نابود کند.
معاون اول ریاست جمهوری پس از بررسی اوضاع کشور در محل سوق و اداره وزارت دفاع کشور، تمامی مردم افغانستان را به حفظ وحدت و همدیگری پذیری دعوت نموده از آنها خواست تا رخداد های کوچک را بزرگنمایی نکنند.

JoomShaper