معاون اول و سرپرست ریاست جمهوری در دیدارش با رئیس ولسی جرگه

عملیات پاکسازی کندز از وجود طالبان با دقت و درنگ به پیش میرود و شدت خواهد یافت
14 میزان 1395
الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول و سرپرست ریاست جمهوری پیش از چاشت امروز با عبداللطیف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه و شماری از نماینده گان ولسی جرگه دیدار و با آن ها پیرامون اوضاع در کشور و به ویژه وضعیت ولایت کندز گفتگو کرد.
در این دیدار آقای ابراهیمی رئیس ولسی جرگه وضعیت در شهر کند و حومه آن را بسیار وخیم و وحشت آور خوانده یاد آور شد که نیرو های امنیتی و دفاعی کشور باید بزودی با اقدامات سازنده به این مصیبت پایان بدهند و مردم این شهر را از وضعیت اسنفاک کنونی بیرون کنند.
موصوف پیشنهاد کرد تا عملیات گسترده یی برای پاکسازی این مناطق راه اندازی شود زیرا مردم در تنگنای سختی گیر مانده اند و وضعیت هر ساعت بدتر و وخیم تر می شود.
معاون اول و سرپرست ریاست جمهوری در این دیدار به رئیس ولسی جرگه و نماینده گان پارلمان حاضر در این نشست یاد آور شد که در دو روز گذشته جلسات متعددی با مسئولان نهاد های امنیتی و دفاع ملی کشور داشتم، و در این جلسات وضعیت سراسر کشور را بررسی نمودیم که حالات کنونی کندز، در محور اصلی این بررسی ها قرار داشته است.
معاون اول و سرپرست ریاست جمهوری افزودند که هدایات لازم در این زمینه صادر شده است و نیرو های مسلح کشور در این ولایت کارزار مبارزه برای سرکوب طالبان را در این شهر را آغاز کرده اند ولی به دلیل این که طالبان از موجودیت شهریان کندز به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند و در خانه های مردم سنگر گرفته اند، این عملیات با دقت و درنگ به پیش می رود و شدت خواهد یافت.
معاون اول و سرپرست ریاست جمهوری همچنان اطمینان داد که کندز به زودی از وجود دشمنان افغانستان پاک سازی می شود و دامنه این عملیات به مناطق دیگر تا پاکسازی کامل ادامه خواهد یافت.
معاون اول و سرپرست ریاست جمهوری افزود که تدابیر جدی در این راستا اتخاذ گردیده است و به توفیق خداوند بزرگ در حال پیاده شدن است.

JoomShaper