یک فیرمرمی راکت درمکرویان سوم شهر کابل اصابت کرده است

وزارت امور داخله کشور اعلام کرد که یک فیر مرمی راکت در مربوطات حوزه نهم امنیتی پولیس در مکرویان سوم شهر کابل اصابت کرده است.

آقای صدیقی گفت که در اثر اصابت این راکت به هیچ نظامی و غیر نظامی در این منطقه آسیب جانی و مالی نرسیده است

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله گفت: یک فیر مرمی راکت حوالی شام روز گذشته در مربوطات مکروریان سوم مربوط حوزه نهم امنیتی پولیس اصابت کرده است.

آقای صدیقی گفت که در اثر اصابت این راکت به هیچ نظامی و غیر نظامی در این منطقه آسیب جانی و مالی نرسیده است.

او افزود که پولیس به هدف روشن شدن این رویداد به تحقیقات خود آغاز کرده و به زودی روشن خواهد شد که این راکت از کدام استقامت و به چه هدفی بالای مکروریان سوم کابل پرتاب شده است.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسوولیت این رویداد را نپذیرفته اند.

JoomShaper