روسیه دسترسی به اطلاعات ماهواره های نظامی امریکایی را آزاد می گذارد

به گزارش ریا نووستی، ویکتور شیلین رئیس هیئت روسی در 59 جلسه کمیته سازمان ملل متحد برای استفاده اهداف صلح آمیز از فضا به روزنامه "ایزوستیا" گفت. روسیه قصد دارد اطلاعات در باره اشیا نزدیک به زمین را در یک فروشگاه همگانی کند.

سرویس روسی مشابه به سرویس امریکایی NORAD می باشد، اما در آن نه تنها ماهواره های وطنی و باقی مانده های فضای به نمایش گذاشته می شود، بلکه اطلاعات در این جا خواهد بود که  در سرویس فرماندهی دفاعی عمومی فضایی امریکا USSPACECOM نمی باشد. در این فروشگاه نه تنها اطلاعات در باره  ماهواره های نظامی امریکا می باشد بلکه اطلاعات در باره ماهواره های دفاعی متحدان از جمله — فرانسه، جرمنی، اسرائیل و جاپان نیز می باشد. در حال حاضر ماهواره نظامی روسیه در کنار دیگر ماهواره ها جا دارد. بنابراین مشابه روسی به کاربران اطلاعاتی را میدهد که در فهرست رهنمای NORAD از آن جلوگیری می کند.

 

JoomShaper