سنگ بنای مرکز فرهنگي بامیان گذاشته شد

کار ساخت مرکز فرهنگی بامیان به هزینۀ حدود 5 میلیون دالر آمریکایی با حضور سفیر کوریایی جنوبی، تمویل‌کنندۀ این پروژه و مقام‌های دولتی آغاز شد. مهندسان 117 کشور از دوسال بدین‌سو رقابت می‌کردند تا بهترین طرح را برای ساختمان این مرکز فرهنگی ارایه کنند و سرانجام طرح مهندسان آرژانتینی برنده شد.

مرکز فرهنگی بامیان سه بخش خواهد داشت؛ موزیم، کتاب‌خانه و یک تالار اجتماعی که به منظور توسعۀ فرهنگی و هنری این مرکز ایجاد می‌شود.

محمدطاهر زهیر، والی بامیان در مراسم آغاز کار ساخت این مرکز گفت که تمام آثار تاریخی و باستانی این ولایت پس از تکمیل‌شدن کار ساخت مرکز فرهنگی در موزیم این مرکز نگهداری می‌شود.

به گفتۀ آقای زهیر، آثار تاریخی و باستانی هم که در گذشته‌ها به بیرون از کشور انتقال داده شده‌اند به منظور نگه‌داری به این مرکز بازگردانده می‌شوند.

مراحل اول و دوم پروژۀ ساخت مرکز فرهنگی بامیان که 18 ماه را در بر می‌گیرد از سوی کوریایی جنوبی تمویل می‌شود و مرحلۀ سوم این پروژه را وزارت شهرسازی تمویل می‌کند.

چین کی هون، سفیر کوریای جنوبی در افغانستان می‌گوید، این نخستین پروژه است که کشورش از آن حمایت مالی می‌کند و انتظار دارد که این پروژه به سمبول همکاری‌های دوستانه میان دو کشور مبدل شود.

گفته می‌شود که محوطۀ بیرونی این مرکز به شکل پارک ساخته می‌شود تا بازدیدکننده‌گان مرکز فرهنگی بامیان از آن بهره‌مند شوند.

بامیان از جملۀ ولایت‌های باستانی کشور بوده که داشته‌های تاریخی و فرهنگی زیادی را در خود جای داده است.

 

JoomShaper