معاون اول رياست جمهوري بار دیگر از ولسوالي هاي پنجگانه آقچه دیدن کرد

الحاج سترجنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري افغانستان براي پنجمين بار از وضعيت امنيتي ولسوالي هاي پنجگانه ي آقچه و پوسته هاي امنيتي نو ايجاد شده در نقاط ستراتيژيك اين ولسوالي نظارت كرد.
نيرو هاي امنيتي مستقر در اين ولسوالي كمبودات خود را با معاون اول رياست جمهوري در میان گذاشتند و بلافاصله ستر جنرال عبدالرشيد دوستم به وزير امور داخله افغانستان هدايت داد تا كمبودات اين نيرو ها را با هماهنگي وزارت دفاع ملي كشور رفع سازد.
ستر جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري در هنگام ديدار از پوسته هاي امنيتي گفت، طالبان كه همواره با حمايت گسترده ي سازمان استخبارات كشور همسايه در مناطق مختلف شمال كشور دست به حملات تخريبي و ايجاد وحشت ميزنند ديگرتوانايي خود را در ولايت جوزجان ازدست داده است. 
معاون اول رياست جمهوري تاكيد كرد، ايجاد اين پوسته هاي امنيتي جلو عبور و مرور طالبان را گرفته است و فراريان اين گروه كه هم اكنون در مغاره هاي كوه هاي سرپل و فارياب به سر ميبرند بزودي نابود خواهند شد. 
معاون اول رياست جمهوري براي پير مردي آقچه يي كه دو عضو خانواده اش توسط طالبان كشته شده بود و از ٩ ماه به اينطرف تمامي اموالش را نيز از دست داده است، امكاناتي را براي ادامه ي زنده گي خانواده اش فراهم کرد.
همچنين معاون اول رياست جمهوري براي يك جوان آقچه يي كه پايش به شدت زخم برداشته بود امكانات تداوي را آماده کرد.
پس از تصفيه ي ولسوالي هاي پنجگانه ي آقچه از وجود طالبان، امنيت اين ولسوالي از سوي نيرو هاي امنيتي و خيزش هاي مردمي تامين شده و وضعيت زندگي مردم نيز هم اكنون به حالت عادي برگشته است. 
دوكانداران، كسبه كاران و دهقانان كار هاي روزمره ي شان را به راحتي انجام ميدهند و مكاتب نيز بروي شاگردان دختر و پسردوباره باز شده است.

JoomShaper