موتر مملو از مواد منفجره در نزديک وزارت داخله کشف شد

وزارت امور داخله ميگويد که يک موتر مملو از موادمنفجره را در نزديک وزارت امور داخله کشف کرده و يک تن را در پيوند به آن بازداشت نموده اند.

نجيب دانش معاون سخنگوى  اين وزارت گفت که پوليس کابل، از يک حملۀ انتحارى در نزديک وزارت امور داخله جلوگيرى کرده است.

 به گفتۀ او، قبل از ظهر امروز يک تن که موتر نوع سراچه را از مواد انفجارى مملو کرده بود، در نزديک شفاخانۀ جمهوريت از مربوطات حوزۀ دوم امنيتى شهر کابل بازداشت شد.

منبع افزود که مهاجم مذکور، ميخواست به بهانه انتقال مريض به شفاخانه، به منطقه ممنوعۀ نظامى داخل شود و انفجار انجام دهد؛ اما بعد از شناسايى از سوى موظفين استخباراتى، بازداشت شد.

به گفتۀ منبع، مهاجم مذکور در قيد پوليس قرار داشته و تحقيقات در اين مورد جريان دارد که جزئيات آن بعداً به نشر سپرده خواهد شد.

 سمونوال فريدون عبيدى رييس مبارزه با جرايم جنايى قوماندانى زون آسمايى ١٠١ کابل، به آژانس خبرى پژواک گفت که پوليس کابل، حوالى ساعت ١٠:٠٠ قبل از ظهر امروز، يک موتر مملو از  موادمنفجره را کشف و مواد انفجارى را خنثى نموده اند.

عبيدى افزود گفته مى شد که ساير مخالفين مسلح نيز در منطقه جابجا شده؛ اما منطقه کنترول و بررسى شده و کدام مشکل ديده نميشود.

مخالفين مسلح دولت، تا کنون در اين مورد چيزى نگفته اند

 

JoomShaper