روستا های مسیر شاهراه شبرغان – سرپل از وجود طالبان پاکسازی شد

نيرو هاي امنيتي افغانستان در عمليات مشتركي به رهبري الحاج ستر جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري، چهل قريه ديگر از ولايت جوزجان را كه در مسير شاهراه شبرغان - سرپل قرار دارند، از وجود طالبان پاكسازي كرد. 
اين عمليات صبح روز دوشنبه با همكاري قواي هوايي صورت گرفت كه در آن ٣٥ طالب كشته و ١٥ تن از افراد اين گروه دستگيرشدند. 
پيش از اين عمليات، مسير شاهراه شبرغان سرپل از مناطق بسيار نا امني بحساب ميرفت. طالبان در اين مسير همواره دست به حملات تخريبي، دزدي، و آدم كشي ميزدند اما در این عمليات ساحاتي كه در آن طالبان حضور داشتند، پاكسازي شد. 
معاون اول رياست جمهوري در صحبتي با خبرنگاران گفت كه مناطق مهم شاهراه شبرغان - سرپل را مثل ولسوالي هاي پنچ گانه آقچه پوسته گذاري ميكند تا جلو عبور و مرور طالبان مخفي شده گرفته شود. 
معاون اول ریاست جمهوری تصريح كرد كه طالبان و حاميان اين گروه در روياروي با نيرو هاي امنيتي افغانستان با شكست جدي روبرو شده اند و باقي مانده هاي اين گروه كه در نقاط مختلف شمال كشور مخفي شده اند تحت تعقيب نيرو هاي امنيتي قرار دارند و بزودي نابود خواهند شد.
در ا ین عمليات به مردم عادي هيچ آسيبي نرسيده ولي اجساد جنگجویان گروه طالبان كه در حال فرار بودند، با سلاح هاي شان در ميدان جنگ باقي مانده است. 
در همين حال باشندگان مناطق مسير شبرغان - سرپل ميگويند كه طالبان بالاي مردم از هيچ نوع ظلم و ستم دريغ نميكردند. 
ستر جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري افغانستان كه از سه هفته بدينسو در شمال افغانستان مستقر شده اند به خبرنگاران گفت كه اكنون امنيت ولايت جوزجان تامين شده و ولايت هاي سرپل و فارياب نيز از وجود گروه طالبان پاكسازي ميشوند.
مناطق تصفيه شده مسير شبرغان سرپل در حال پوسته گزاري و تحكيمات اساسي و دايمي قرار دارند.

JoomShaper